6300 Kalocsa Széchenyi Út 2.|Értékesítés: 06 78/563-123|Szervíz: 06 78/563-124|Fax: 06 78/563-125|Email: syscorp@syscorp.hu
Belépés az e-mail fiókba

Kérjük adja meg a belépéshez szükséges adatokat. Mindkét mező kitöltése kötelező.

Mégsem szeretne bejelentkezni?

Ehhez egyszerűen kattintson a panel jobb alsó részén található "Panel bezárása" feliratra.

Bejelentkezés
Távsegítség

SysDSL szolgáltatások

Az ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line) technológián alapuló szolgáltatás a meglévő közcélú távbeszélő-előfizetői hálózatba telepített sodrott érpárt felhasználva a hagyományos telefon-, ill. ISDN2 típusú szolgáltatás felett nagy sebességű, aszimmetrikus adatátviteli képességet biztosít.

A szolgáltatás igénybevételére a Szolgáltató és az Előfizető szerződést köt. A szolgáltatás keretében a Szolgáltató az Előfizető részére ADSL Internet hozzáférést biztosít, mely az adott sávszélességen adatletöltést tesz lehetővé, külön forgalmi díj nélkül. A szerződés a kért szolgáltatás bekapcsolásával lép életbe, és a lejárat is ettől az időponttól számítandó. A Szolgáltató a szerződés beérkezésétől számított 30 munkanapon belül biztosítja az előfizetői végponton a szolgáltatás üzembe helyezését. Határozott idejű szerződésnél a határozott idő lejáratát követően – amennyiben az Előfizető a szerződést írásban nem mondja fel, vagy nem szünetelteti – a mindenkori listás ár kerül számlázásra. Újabb határozott idejű szerződéssel kedvezményes havidíj vehető igénybe.

A Szolgáltató a megrendelt szolgáltatást, előfizetői telefonvonalon keresztül biztosítja, az Előfizető részére. A szolgáltatás használatához szükséges végberendezéseket, és a működtetéséhez szükséges 230V-os áramellátást az Előfizető biztosítja. Az előfizetés havidíja nem tartalmazza a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközök árát! Ezen eszközök a Szolgáltatótól is megvásárolhatók, külön díj ellenében, melyet 2. számú melléklet tartalmaz! A szolgáltatás működőképessége csak a Magyar Telekom által bevizsgált modem esetén garantált. Az Előfizető részére biztosított eszközre 12 hónap garancia vonatkozik.

A csatlakozó számítógépnek minden esetben dinamikus IP cím kerül kiosztásra. Fix IP cím külön szolgáltatásként rendelhető, csak üzleti előfizetők részére, külön díj ellenében, melyet 2. számú melléklet tartalmaz. A csatlakoztatható számítógépek számát a „Szolgáltatás tartalma” elnevezésű táblázat tartalmazza. Amennyiben az Előfizető megszegi a táblázatban leírtakat, úgy a Szolgáltató jogosult visszamenőleg a szerződést Üzleti díjcsomagra módosítani és a különbözetet a szerződés kezdetéig visszamenőleg kiszámlázni.

Üzleti vagy háztartáson kívüli LAN hálózaton megosztás, illetve egyéni csomagokon szerverüzemeltetés nem megengedett!

Ha az ADSL hozzáférésen 30 percig nincs adatforgalom, vagy ha 24 órás folyamatos kapcsolat áll fenn, akkor azt a Szolgáltató bonthatja. A kapcsolat bontását követően az Előfizető azonnal ismét bejelentkezhet. A rendszer biztonsága érdekében, a bejelentkezés csak az előfizetői szerződésben megadott hordozószámról lehetséges, és egy időben csak egy bejelentkezést tesz lehetővé.

Amennyiben az Előfizető „Szereld magad” csomaggal rendeli meg szolgáltatást, úgy az eszközök üzembe helyezéséről és a PPPoE program telepítéséről saját maga gondoskodik. A SysCorp Kft. a SysDSL Internet szolgáltatást csak ott tudja nyújtani, ahol a Magyar Telekom Nyrt., mint távközlési szolgáltató ADSL hozzáférést tud létesíteni. Amennyiben a Szolgáltató a hozzá beérkezett megrendeléstől számított 30 munkanapon belül – műszaki okok miatt – nem tudja létesíteni a szolgáltatást, úgy az Előfizetőt értesíti és a jelen szerződés hatályát veszti.

Bejelentkezés

A szolgáltatás igénybevételéhez a felhasználó nevet a következő formában kell megadni:
bejelentkezesinev@sysdsl.hu

A webtárhelyhez való hozzáférést a support@sysdsl.hu címen lehet igényelni.

Levelezési szolgáltatás

A Szolgáltató a szerződéses időszak alatt díjmentesen levelezési szolgáltatást nyújt az Előfizető részére, melynek feltételeit „Szolgáltatás tartalma” elnevezésű táblázat tartalmazza. A szerződés nélkül is igénybe vehető a szolgáltatás, külön díj ellenében.

  • A beérkező levelek POP3 kiszolgálója: mail.sysdsl.hu
  • A kimenő levelek SMTP kiszolgálója: mail.sysdsl.hu (A kimenő levelek kiszolgálója is hitelesítést igényel.)

Az Előfizető a leveleit megnézheti ezen a weboldalon is, a Webmail rendszeren keresztül (az oldal tetején lévő “Webmail belépés” gombra nyomva tud belépni).

Szerelői opció leírása

Amennyiben az Előfizető „Szerelői opcióval” rendeli meg a szolgáltatást, úgy a helyszíni beüzemeléshez és összeszereléshez külön díj ellenében segítséget kap. A Szolgáltató a háztartásban az első nyilvánosan elérhető telefon csatlakozási pont és az ADSL hálózat végződtető eszköz (ADSL modem) között 20 méter hosszúságú telefonkábelt, valamint maximum 3 db elválasztó szűrőt telepít. Ezt meghaladó hálózati igények esetén a Szolgáltató külön számlát állít ki az Előfizető részére. A PPPoE program telepítéséről és beállításáról minden esetben az Előfizető gondoskodik. A „Szerelői opció” az Előfizetővel előre egyeztetett időpontban és helyszínen megtörténik, az Előfizető által biztosított eszközök (modem, splitter) beüzemelésével. Az igényelt szolgáltatásnak nem része a számítógép operációs rendszerének és egyéb hálózati eszközök beállítása. A „Szerelői opció” szerződéskötéskor és utólagosan is igényelhető.

Expressz létesítés

Az élő telefonvonallal rendelkező megrendelések esetén az „Expressz létesítés” igényelhető. Ebben az esetben a megrendelés napja plusz 5 munkanapon belül a társszolgáltató végrehajtja a kiépítést. Ennek alapfeltétele, hogy az Expressz létesítés keretében a társszolgáltató által felajánlott kettő létesítési időpont közül az egyik elfogadásra kerül. Az „Expressz létesítés” díját, a 2. számú melléklet tartalmazza, mely összeg az aktuális kiépítési díjon kívül plusz összegként fizetendő. Amennyiben az akciós ADSL szolgáltatáshoz új analóg/ISDN vonal rendelése is kötődik, akkor az „Expressz létesítés” nem vehető igénybe!

NAKED ADSL

Azaz csupasz ADSL, ahol az ADSL szolgáltatás telefonvonali előfizetés nélkül valósul meg. A mindenkori akciós és érvényben lévő havidíjak kiegészülnek az érpár bérlés költségével, melyet 2. számú melléklet tartalmaz. A NAKED ADSL NEM ÁTHELYEZHETŐ, csak a szolgáltatás megszüntetésével!

ISP váltás (Szünetmentes Szolgáltató Váltás)

Szolgáltató váltással azok az Előfizetők jöhetnek hozzánk, akiknek élő ADSL előfizetésük van egy másik ADSL szolgáltatónál. ISP váltás akkor történik meg, ha az új Szolgáltatónál (ISP2) az ügyfél jelzi szándékát, és nyilatkozik, hogy a jelenlegi Szolgáltatójánál (ISP1) nincs fennálló hűségszerződése és számlatartozása. Ezen adatok segítségével, az Előfizető felhatalmazásával az ISP2 elindítja a szünetmentes szolgáltató váltás folyamatát.

Ügyfélszolgálat, hibabejelentés és reklamáció (minden esetben szükséges az ügyfélszám)

Telefonos ügyfélszolgálat és hibabejelentő szolgálat a +36-40-201-003 számon hívható. Ügyfélszolgálati telefonszámunk H-P 9-17 óráig, Szombat 9-12-ig érhető el. Minden más időszakban kérdéseit és észrevételeit a sysdsl@sysdsl.hu e-mail címre várjuk! Személyesen is állunk rendelkezésére Kalocsán, a Széchenyi út 2. szám alatt és partnereinknél.

Levelezés

Elküldheti írásos kérelmét, észrevételét vagy problémáját postai levélben, faxon, vagy e-mailben az alábbi címekre:

Karbantartás

A karbantartási szolgáltatások biztosításáról az ÁSZF rendelkezik.

Áthelyezés

Az ADSL szolgáltatás áthelyezése csak a telefonvonallal együtt lehetséges, kivéve ha az Előfizető több telefonvonallal rendelkezik és az áthelyezést ezen vonalak között kéri. Áthelyezés esetén a szerződés kezdő időpontja és futamideje nem változik meg. Amennyiben az áthelyezés nem ezeken a módokon valósul meg, abban az esetben az ADSL szolgáltatás le- és felszerelésének minősül, és ha ez a határozott időtartalmú szerződés lejárata előtt történik, abban az esetben az Előfizető 4 havi díjat köteles fizetni a Szolgáltató részére. A szolgáltatás áthelyezése – szükséges műszaki feltételek megléte esetén – közös megegyezés alapján külön díjfizetés ellenében lehetséges, melyet 2. számú melléklet tartalmaz. A NAKED ADSL NEM ÁTHELYEZHETŐ, csak a szolgáltatás megszüntetésével!

Díjcsomag módosítás

Magasabb sebességet biztosító csomagra történő váltás a határozott idejű szerződés lejárata előtt díjmentesen kérhető. Alacsonyabb sebességet biztosító csomagra történő átállás határozott idejű szerződés esetén, csak díjfizetés ellenében lehetséges. Díjcsomag módosítás díjait a 2. számú melléklet tartalmazza.

Akciós feltételek, új megrendelés

Akciós feltétellel történő új megrendelésnek számít, ha a szolgáltatást olyan telefonvonalra kérik, amelyen az igény benyújtását megelőző 3 hónapban nem üzemelt ADSL szolgáltatás, vagy a megrendeléssel egy időben új telefonvonal igénylése is történik. Amennyiben az alaphálózati szolgáltató valamely oknál fogva műszakilag nem tudja létesíteni a szolgáltatási végpontot, úgy a jelen szerződés hatályát veszti.

Számlafizetés

Az Előfizető vállalja, hogy a Szolgáltató által kiküldött számlán szereplő esedékes díjat a fizetési határidőig kiegyenlíti. A szolgáltatás díját a szolgáltatás igénybevételétől számítjuk fel. Így első kiállított számla tört hónap díját tartalmazza, és a szolgáltatáshoz igényelt eszközök és kiegészítő szolgáltatások díjait (Szereld magad csomag, Szerelői opció stb.). Minden hónap 10-ig kiállításra kerül az aktuális havi számla. Amennyiben tárgyhó 15-ig nem érkezik meg a számlája, kérjük, jelezze felénk ügyfélszolgálati telefonszámunkon. Készpénz átutalási megbízás esetén a befizetés időpontja, átutalásnál a banki megbízás időpontja, készpénzes befizetés esetén, a bevételi bizonylaton szereplő dátum a mérvadó.

Szerződésmódosítás feltételei

Szerződésmódosítás feltételeiről az ÁSZF rendelkezik.

Szerződés felmondása

A szerződés a hűségidő tartalma alatt felmondással nem bontható fel. Rendkívüli felmondás esetén az Előfizető a hűségidőből hátralévő időszakra vonatkozó havidíjakat, de minimum 4 havi kedvezmények nélküli díjat köteles fizetni, függetlenül attól, hogy a rendkívüli felmondást az Előfizető vagy a Szolgáltató kezdeményezte.

Rendkívüli felmondásként kezeli a Szolgáltató azt az esetet, ha a vállalt hűségidő tartalma alatt az alaphálózati szolgáltató díjtartozás miatt megszünteti a telefonvonalat, és ezzel együtt az ADSL hozzáférést.

Szolgáltatásaink